התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        האם אני חייב לסלוח למי שפגע בי?

        מספר סידורי: 155236
        שאלה:
        שלום כבוד הרב רציתי לשאול, אם יש מישהי שממש פגעה בי וגרמה לי נזק ועוגמת נפש האם מותר לי לבקש מה' שייגרם לה צער כמו שהיא גרמה לי? או שאני חייב לסלוח לה? מצד אחד אני ממש מקפיד עליה מצד שני עברו הרבה שנים מאז ואני יודע שהיא רווקה ואינה מתחתנת ואמרו לי שזה יכול לפגוע גם בי. אגב באילו ימים מתקיימים השיעורים של הרב? אני רוצה להגיע.


        תשובה:
        אח יקר ואהוב. הצטערתי לשמוע שפגעו בך. אולם, כבר אמרו חז"ל: "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה" (חולין ז:) אין רע יורד מן השמים. כל מה שה' עושה זה לטובתנו ולכפרת עוונותינו. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. (ברכות ט.)
        ...
        אם אתה רוצה להיות נקי ולא להיענש, קיים מאמר הכתוב: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון". ודע כי מי שפוגע באחרים סופו להיפגע שנאמר: "על דאטפת אטפוך וסוף מטייפיך יטופון" (אבות ב',ו') ואף על פי שכל המוציא שם רע לחברו אין חברו חייב לסלוח לו (רמ"א סימן תרו',סעיף א') כתב החפץ חיים שממידת ענווה למחול גם במקרה כזה (מ"ב יא'). לכן לעניו"ד אל תקפיד עליה כי במידה שבה אדם מודד בה מודדים לו (סוטה ח:) בדרך שבה אדם הולך בה מוליכין אותו (מכות י:)
        ...
        בפרשה הקודמת ראינו ששרה ביקשה מה' שיעשה דין ומשפט באברהם ובסופו של דבר נפטרה לפניו. כל המוסר דין על חברו סופו שנענש תחילה (בבא קמא צג.) מצד שני כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר נענה תחילה (בבא קמא צב.) ודע שכל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה. (שבת קמט.) לכן למרות הקושי תדאג תמיד להיות רחמן על הזולת. כי מי שמרחם על אחרים, מרחמים עליו מן השמים. (בבא מציעא פה.)
        ...
        כשיעקב לקח לעשו את הברכות כי היה ראוי להן מן הדין. למרות הכל ברח לחרן ושם דאג ה' לכפר ליעקב על חטאו בצורה של "מידה כנגד מידה". עבד 7 שנים עבור רחל ולבן רמה אותו והחליף משכורתו עשרת מונים. כשהגיע לארץ הקודש, שוב הפך לקורבן של רמאות, בניו מוכרים את יוסף ונגרם לו צער גדול. על"י היו כולנה ר"ת עשו, לבן, יוסף. בגלל המקרה עם עשו, באו עלי המקרים של לבן ויוסף. על עשו נאמר שזעק זעקה גדולה ומרה, כפר עליה? מרדכי שזעק בשושן הבירה זעקה גדולה ומרה. עד היום אנחנו משלמים על הצער שגרמה שרה להגר ועל הצער שגרם יעקב לעשו ועל אף שהטיעונים של שניהם מוצדקים היו והכל ע"פ ה'. כשיהודי גורם צער לאחר עליו לתקן זאת. לכן אחי, תמחל לה נשמה טובה וגם לך ימחלו מן השמים על חטאים שעשית.
        ...
        אסיים בסיפור אישי מרגש, פעם מישהי פגעה בי כשהייתי מורה בבית ספר יסודי והוציאה עלי שם רע והמציאה עלי שקרים איומים ונוראיים. הדבר גרם לי נזק גדול וצער עצום. הלכתי לדרוש בעצתו של המקובל המלובן הרב ניסים מויאל זצוק"ל על מה ולמה כך גלגלו עלי מן השמים ובטרם פציתי את פי לומר את אשר בליבי ידע הרב כל מה שארע לי ואמר לי, יודע אני כי ציערו אותך ויודע אני שחושדים אותך ואין בך. אולם, מבקש אני ממך למחול ולסלוח לה וכל לילה לומר על מיטתך נוסח: "הריני מוחל וסולח" אם תעשה כן, שפע גדול ירד עליך מן השמים. בתחילה היה קשה לי מאד לעשות זאת ואמרתי את הדברים מן השפה ולחוץ וידעתי כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה וכיון שפי הורגל לדבר עליה דיבורים טובים נמשך אחריו לבי וקיבלתי עלי את הדין באהבה. תוך 7 ימים הצדק יצא לאור הכל התהפך לטובה ואף ביקשו ממני מחילה וביקשו ממני להגיע ולדרוש בבית המשפחה.
        ...
        כאשר אדם מקפיד על אחרים, הוא פוגע בראש ובראשונה בעצמו
        . כמאמר חז"ל: "דע מה למעלה, ממך" מה שיגזרו עליך מלמעלה תלוי אך ורק בך. ומובא בזוה"ק שאם נגזרה על האדם גזירה מזמנים לו עני, אם מרחם עליו מיד מתבטלת הגזירה, אם לא מרחם עליו, סופו שהגזירה פוגעת בו ח"ו. לכן אחי אהובי, שחרר את אשר על לבך, דרוש בעצת רבך ושפע גדול ימלא את חייך ותזכור תמיד שכל מה שעובר על האדם בחיי חיותו הכל זה ניסיון אחד גדול מי שעומד בניסיון כפי שעשה אברהם אבינו זוכה שיקויים בו: "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". ולא רק שתזכה להיות מבורך, אלא שתזכה שברכותיך יתקיימו באחרים. אך אם תקפיד ח"ו יקויים בך: "מאן דקפיד קפדינן בהדיה" (פסחים קי.) אדם שלבו מלא הקפדות, בריאותו נפגעת, אדם שלבו נקי מאריך ימים. שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה, במה הארכת ימים? ענה להם מימי לא נתכבדתי בקלון חברי ולא עלתה על מיטתי קללת חברי, שהיה אומר כל לילה "הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס אותי או הקניט אותי או חטא כנגדי" יהי רצון שנזכה להקפיד לומר כל לילה ק"ש שעל המיטה ובזכות זה יכפר לנו ה' על חטאינו ע"י תשובה ומעשים טובים ולא ע"י ייסורים ומעשים רעים אמן.
        ...
        לסיכום: אם קראת את כל התגובה, אין לי ספק שתקבל את ההחלטה הנכונה ויהי רצון שבזכות זה אותה אשה תזכה למחילה ותקים בית כשר ונאמן בישראל ואתה בעצמך תזכה שאחרים יסלחו לך על הצער שגרמת להם בעבר. השיעורים שלנו מתקיימים בימים ראשון שלישי וחמישי, אתה מוזמן להיכנס לערוץ שלנו "ערוץ אורלנוער" תירשם לערוץ ותקבל עדכונים על כל שיעור חדש שעולה לרשת. בשורות טובות.
        ...
          
        ...        תגיות:
        לסלוחהקפדהמחילהמוציא שם רערביד נגר שאלות ותשובות
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         חברים יקרים לאור המצב, כל השיעורים שמתקיימים, הם שיעורים אינטרנטיים. השיעורים יתקיימו בימי ראשון, שלישי וחמישי.
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות שלחו הודעת צרף למספרים הבאים: בנים - 052-6002339 | בנות - 054-2366227 ובע"ה תקבלו מסרון יומי מחזק מהרב רביד.
        • מקדשים שם שמים
         כל ערב בשעה 20:00 בערב מפעילים את הרמקול ומשמיעים במרפסות מעמד קידוש שם שמים.
        • שיחה עם הרב
         חברים יקרים לאור המצב, בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קהל של הרב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
        • משרד הבריאות
         חברים יקרים, הקפידו להישמע להוראות משרד הבריאות, הימנעו מהתקהלות, הקפידו לשמור מרחק ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה ברחמים בקרוב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים