התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        סוד רפואת הנפש והגוף - הכל בראש

         

        השבת היא שבת מברכים של חודש אייר , מייחסים לחודש זה סגולות רפואיות כיון שבחודש זה החל לרדת המן במדבר. המן נקרא: "לחם אבירים" (לחם של מלאכים) כיון שהוא מזון זך ונקי ללא פסולת. עוד אמרו רבותינו (יומא עה:) שהיו בני ישראל טועמים במן את כל הטעמים שבעולם. וכל כך למה? אומר הרב יצחק מאיר מגור בעל החידושי הרי"ם (מגדולי רבני החסידות) שכל עניין הטעמים היה נובע מהמחשבה, שלפי מה שהיה חושב האדם היה טועם וזה, אומר הרב, היה הניסיון הגדול! "למען אנסנו" לראות היכן ראשו מונח?
        ...

        וכבר גילה רבי נחמן (ליקו"מ ח"א,כא') "כי עיקר הגאולה הוא על ידי הדעת, כי עיקר האדם הוא השכל ועל כן במקום שהשכל חושב, שם כל האדם... וכל החסרונות שיש לאדם, בפרנסה, או בבנים, או בבריאות וכל שאר החסרונות, הכל הוא בגלל חסרון הדעת. ואף על פי שיש כאלה שהם חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, באמת מה שיש להם אינו אלא כלום! וכן להיפך: אדם השלם בדעת אך יש לו חסרונות (גשמיים) באמת החסרון שלו אינו כלום. כמו שאמרו חז"ל (נדרים מא') דעת קנית מה חסרת? ואם דעת חסרת, מה קנית? כי עיקר החסרון והשלמות הוא בדעת".
        ...

        בקיצור הכל תלוי בראש של האדם ובחשיבה של האדם , ככל שילמד יותר יגלה עד כמה אין שום חסרון בעולם ואין שום רע בעולם וכל הצרות של עם ישראל נובעות מסיבה אחת. "חסרון הדעת" כמו שנאמר: "לכן גלה עמי מבלי דעת" (ישעיה ה') ולכן גאולת מצרים הייתה ע"י משה רבנו שהוא בחינת הדעת. וכדי לזכות לדעת כל אחד צריך לעשות לו רב (בחינת משה), שיוביל אותו שידריך אותו, כי כשאין לאדם רב אזי שולט בו הספק (ספק גימטריה עמלק) וכשיש לו רב, בא הרב והופך אותיות ספק ל-"פסק" (פוסק לו הלכה) ואז זוכה האדם לשמחה שנאמר: "אין שמחה כהתרת הספקות".
        ...

        מה כל כל מיוחד בחסיד? החסיד כל הזמן חושב איך להתחסד עם קונו, איך לעשות נחת רוח לפניו כל ההויה שלו זה ה' יתברך, כל המחשבות שלו הם רק בה' וברור לו שכל השפע הגשמי שמצוי לו נועד אך ורק כדי לשרת בו את ה'. המחשבות שלו לא עסוקות כל היום בהבלי העולם הזה, בתאוות, בכסף, ובאכילה. הצדיק עסוק בלהודות לה' כל היום על ששם חלקו מיושבי בית המדרש ולא שם חלקו מיושבי קרנות, החסיד משכים לדברי תורה ולא קם בבוקר ומחפש לקרוא רכילות ולשוה"ר בעיתונות ובאינטרנט ובכל אתר ואתר רחמנא ליצלן. זה חסיד אמיתי, לא מי שמחפש להתחסד ע"ח הזולת ח"ו.
        ...


        בדורנו אנו אוחזים בטפל ומפספסים את העיקר, אנשים חושבים שבגלל שהם מקפידים על כשרות מהודרות, אזי זה בסדר לאכול כל מה שמתאפשר, היום כמעט לכל דבר אפשר למצוא כשרות מהודרת, נו... זה אומר שנאכל הכל? הרי למדנו: "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה..." איך יכול להיות שכולם אוכלים ממתקים? ומעדנים? הרי ידועים דברי המדרש המובאים בתוס' (כתובות קד.) "עד שאדם מתפלל שתיכנס תורה לגופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לגופו.
        ...

        סיפר פעם אחד מחכמי ישראל שכאשר ישב אצל הסטייעפלר זצ"ל נכנסה נכדתו והראתו לו ממתק. היא שאלה אותו: "סבא, יש לזה הכשר?" חייך אלי הסטייעפלר זצ"ל ואמר: ראה נא – כבר אין שואלים האם ראוי ורצוי לאכול ממתק? שואלים רק אם יש לו הכשר".
        ...

        הרפואה הגדולה המצויה בימי חודש אייר מקורה ברפואת הנפש, כל פגם גשמי חיצוני שיש לאדם מקורו בפגם רוחני, כדי לזכות לרפואת הגוף צריך בראש ובראשונה לדאוג לרפואת הנפש. בפי כל שגורים ראשי התיבות של חודש אייר "אני ה' רופאך". אך כדי להבין את סוד הרפואה באמת צריכים ישראל לקרוא את הפסוק כולו ולהבין סודו. "וַיֹּאמֶר אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ וְהַיָּשָׁר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה וְהַאֲזַנְתָּ לְמִצְו‍ֹתָיו וְשָׁמַרְתָּ כָּל חֻקָּיו כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ. (שמות טו',כו') דהיינו רק כאשר אדם עושה את רצון ה' ושומר על נפשו הרוחנית, זוכה לרפואת הנפש והגוף.

         ...

        מזלו של חודש אייר הוא "שור", איך גורמים נזק לשור? מכשילים אותו בראיות אסורות, כי שולטת בו התאווה מאוד. מה עושה לו יצה"ר כורה לו בור, מזמן לו ניסיון בראיות אסורות ח"ו בסוד הפסוק: "כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור". הדרך היחידה להינצל מן האוייב הרע הזה היא לימוד התורה. "פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש" ועל ידי שמרבה האדם בלימוד תורה, זוכה לדברים הרבה, כל העולם כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, מלבשתו ענוה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות ונהנים ממנו עצה ותושיה, ומגלים לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק ומוחל על עלבונו (אבות ו',א') וכי יש לך מתנה נפלאה מזו בעולם הזה?
        ...

        אחים יקרים מהשבת מתברך כל השבוע וכל החודש כמאמר הזוה"ק: "מיניה מתברכין כולהו יומין" , לכן חשוב למסור נפש ולהרבות בלימוד ותהילים ובפרט בשבתות האלה. והרגיל בתהילים דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומשפחתו (החיד"א) בפרט בימים אלה שגדולה קדושתן.
        ...

        מצמררים הם דברי רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל המובאים בספר "דרך צדיקים" כי לימוד מעמיק בשבת במשך שעה אחת שווה ערך ל-75 שנה בימות החול. כמובן שאי אפשר להבין את הדברים כפשוטם, אבל המסר מבהיל, אין קץ לשכרו של אדם שיושב ולומד תורה בשבת ובפרט בחבורה ששכרו כפול ומכופל, כמובא בשם בעל השדה חמד (מגדולי האחרונים) וזה לשונו הקדוש: "מצווה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו". והדברים עמוקים. וגילה הרב סלמן מוצפי זצוק"ל שאי אפשר לאמוד את שכרו של מי שלומד תורה בשבת וכל מה שאמרו בעניין השכר, הוא רק כדי לשבר את האוזן כי השכר הוא לאין ערוך ולאין שיעור.

        ...

        זכרו!  החמץ האמיתי היא שנאת החינם שמקורה במידת הגאווה, מי שלא סילק אותה, לא באמת יצא ממצרים. במי מצויה הגאווה? במי שיש בו כעס. כי שורש כל כעס גאווה. "אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחיק כסילים ינוח". אדם נמדד בהתנהגות שלו ובמידות שלו, אדם שמקפיד לאכול מצה שמורה ובגללו אשתו מרוסקת ושבורה, מה שווה המצה השמורה שהוא אוכל? אדם שמקפיד על כשרותם של כלים חד פעמיים וצועק על ההורים שלו, מה שוות החומרות שלו? "אדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו". יהי רצון שנינצל מן הכעס ונאהב כל אדם, ונהיה אהובים על הבריות, רק כך נזכה להיות אהובים על הבורא, כי כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. שבת שלום ומבורך (עבדכם הנאמן)

        ... 

        Banner

        ...

        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • הפייסבוק הרישמי של הרב רביד נגר ואורלנוער

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים