התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        טור אישי אחרי מות קדושים

        הימים שבהם אנו נמצאים הם ימים עצומים, ימים של חשבון נפש, ימים שבהם מתו תלמידיו של רבי עקיבא זיע"א , התנא הקדוש שלימד את העולם כולו את הכלל הגדול ביותר בתורה: "ואהבת לרעך כמוך".

        ...

        ע"פ התלמוד נגרמה מיתתם כי לא נהגו כבוד זה בזה. (יבמות סב:) אולם , רב שרירא גאון זיע"א סובר שנהרגו ע"י המלכות , והיה המעשה בסוף מלחמת בר כוכבא. (אגרת רב שרירא גאון מהדורת לוין ע' 13) כדי ליישב את הסתירה בין דברי התלמוד לדברי המדרש. ניתן לפרש ולומר שאלה ואלה דברי א-לוהים חיים. כיון שהיה זה בזמן המרד, ובבית מדרשו של ר"ע נתעוררה מחלוקת גדולה, חלק גדול מהתלמידים החליטו לצאת למלחמה וחלק מהתלמידים נותרו ב-"אוהלה של תורה". אלה שנשארו ללמוד ראו באלה שעזבו את בית המדרש "פחדנים חסרי בטחון ואמונה". אלה שיצאו למלחמה ראו באלה שנותרו ללמוד "משתמטים", וכך כל צד היה מזלזל בצד השני עד שבסופו של דבר נהרגו ע"י המלכות.

        ...

        מצמרר לראות עד כמה הדברים רלוונטים לימנו אנו , עד כמה גם היום רחוקים אנו מאותה:
        "אהבת חינם" מיוחלת שתבנה את בית המקדש בלבבנו ובארצנו. עד כמה כל אחד ואחד מאיתנו לא מוכן להבין ולקבל את הצד השני. עד כמה כל אחד מאיתנו רואה בצד "השני" אויב ולא אוהב. אני לא יודע אם יצא לכם לראות או לא , אבל השבוע נחשפתי למידע מזעזע של שוטרים שמתעללים בנערים , תולשים להם את הפאות , מכים אותם עם אלות , פוצעים אותם וגוררים אותם על הכביש. והכל למה? רק בגלל שהדעות שלהם שונות מהדעות של אחרים. רק בגלל שהם חושבים שלימוד תורה הוא גם ערך עליון , לא פחות משירות צבאי. רק בגלל שהם מנסים להידמות לרבי שמעון בר יוחאי זיע"א גדול תלמידיו של רבי עקיבא , שעד היום כל שנה מעל חצי מליון איש פוקדים את ציונו שבהר מירון.

        ...
        לצערנו הרב ככל שהשנים חולפות
        , הלגיטימציה שהייתה לבני התורה ללמוד תורה, הופכת לדלגיטימציה. עם השנים , מגבילים אותנו , מצמצמים לנו את התקציבים , מסלקים אותנו מבית המדרש , ומשדלים אותנו לחיות "ככל הגויים". עד כה מה שאיחד אותנו כערך עליון, היה "תורת ישראל", עם השנים נדמה שהערך העליון המקודש והחשוב ביותר במדינה הוא "צה"ל" ולא התורה.
        אין ספק שהצבא שלנו הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם והחיילים שלנו הם חומר הגלם האנושי היקר ביותר שיש. אולם , חשוב שנזכור שצה"ל אמור להגן עלינו כדי שנוכל להמשיך לחיות בכבוד בארצנו הקדושה וללמוד תורה. אם לא נלמד תורה , נאבד את נשמת עמנו. "ארץ ישראל בלי תורה הרי היא כגוף בלא נשמה". הרי מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו לא? אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה , א"כ מדוע כולם שותקים כשמדי יום פוגעים בכבודה של תורה , בראש כל חוצות?
        ...

        לא ברור מדוע שוב ושוב אנו "מתחננים" לקבל לגיטימציה מאומות העולם להצדקת קיומנו , מעשינו ותפיסת עולמנו. כל זמן שנתלה את קיומנו באומות העולם ונישען עליהם , יצא שכרנו בהפסדנו ח"ו, מתי נבין שאותה משענת מדומה היא: "משענת קנה רצוץ?". כל פעם מתחילה מלחמה חדשה , הדבר היחיד שמשתנה משנה לשנה הוא שם המלחמה ושמות ההרוגים ה' יקום דמם. מתי נתעורר ונתחיל להתייחס למסרים שבורא עולם שולח לנו , בפרשיות השבוע , בהפטרות , במקרי הזמן , במאורעות הפוקדים את העולם. בהפטרת פרשת אחרי מות הקב"ה מגלה לנו מדוע אנו סובלים, מדוע אנו מתייסרים , מדוע נשפך דם? "קדשי בזית ואת שבתותיי חיללת , אנשי רכיל היו בך למען שפוך דם,,, זימה עשו בתוכך" מוזכר עוון הנידה , מוזכר עוון הניאוף , מוזכר גילוי עריות , מוזכר שוחד זה לא מספיק? בהפטרת פרשת קדושים מוזכר פגם העיניים "איש שיקוצי עיניו השליכו" , הבורא כבר ידע מראש שלא נשמע לו בדבר הזה "איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו,, ואומר לשפוך חמתי עליהם , לכלות אפי בהם" (חס ושלום) ושוב מוזכר עוון חילול השבת: "ואת שבתותיי חיללו מאוד" הסיבה היחידה שה' לא מכלה אותנו , היא גודל אהבתו אלינו: "ותחוס עיני עליהם". אבל אם לא נתעורר , מי יודע כיצד תכה בנו מידת הדין חלילה? רבי עקיבא קבר כל יום מעל 700 תלמידים , כשמידת הדין מכה היא מכה בעוצמה. מי שקרא את ספר שופטים יודע , שכל זמן שאנו עושים הרע בעיני ה' , הוא שולח מלך רשע שישעבד אותנו , היינו משועבדים לכושן רשעתיים 8 שנים , עשינו תשובה התפללנו לישועה, שלח לנו ה' את עתניאל בן קנז ושקטה הארץ 40 שנה. לאחר מכן שוב עשינו הרע בעיני ה' , שוב שועבדנו לעמון ומואב במשך 18 שנים עד שזעקנו לעזרה , נושענו ע"י אהוד בן גרא ושקטה הארץ 80 שנה וכן על זו הדרך , שועבדנו לכנענעים עד שבאה דבורה , שועבדנו למדיין עד שבא גדעון , והיום אנחנו משועבדים ע"י אומות העולם. ועד שלא נזעק לה' ונתעורר נמשיך לסבול לא חבל? ובפרט כשבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו וכל כמה חודשים מגיע איום חדש.

        ...

        נסו לדמיין, מה יקרה אם חלילה, תחל מלחמה עם כל צבאות ערב והאוייב יגבה מאיתנו מחיר של עשרות אלפי הרוגים, משהו כמו 24,000 הרוגים ח"ו וכולנו נצטער ונבכה, וגדולי ישראל ישתתפו כל יום בשבע מאות הלוויות ח"ו. בעוד עשרות שנים כשנהיה חלק מההיסטוריה, מה יכתבו עלינו הדורות הבאים? מה יספרו עלינו בנינו לצאצאים שלהם? בואו ננסה לדמיין מה יכתבו עלינו? תלמידי ר"ע (רבי עובדיה יוסף זיע"א) נהרגו במלחמה על שלא נהגו כבוד זה בזה , על שהיו לועגים זה לזה ומבזים זה את זה. איך אפשר שלא להתעורר? אסיים במעשה.

        ...

        מעשה היה במלך שהיו לו שני בנים , ראובן העשיר ושמעון העני , לימים הזמין ראובן את המלך לחתונת בנו , כרכרה מפוארת נשלחה לבית המלך , המלך עלה על הכרכרה ונכנס לאולם , חיפש המלך את שמעון וגילה ששמעון לא בנמצא , שלח לחפש אחריו ונודע לו ששמעון בכלל לא הוזמן לאירוע , התמלא המלך צער והחליט לשוב לארמון , אמר שלום לראובן וביקש שיחזירו אותו לארמון , ראובן התחנן לאביו (המלך) שיישאר , אבל המלך שניגב דמעה מעיניו החליט שאינו מעוניין להישאר , למה אבא? למה אתה הולך והלא את כל הכבוד הזה עשיתי גם בשבילך. הביט בו אביו וענה , אם היית חפץ בכבודי לא הייתי משפיל את שמעון ומותיר אותו בביתו בלא כל ביום חתונת בנך וביום שמחת לבך. איך אתה מצפה שאשמח כשאני רואה את שמעון עצוב? אני מוכן להישאר בתנאי אחד, רק אם תדאג לכל מחסורו של שמעון ותלביש את כל בניו במלבושי כבוד כאילו היו בניך , רק אז אסכים להישאר , מיד שלח ראובן משרתים נאמנים שידאגו לכל מחסורו של שמעון וכך היה.

        ...

        מוסר השכל עצום ניתן ללמוד מהמעשה הנ"ל , הרבה פעמים מרוב שאנחנו כ"כ מרוכזים בעצמנו אנו שוכחים לגלות אמפתיה כלפי אחים שלנו שמוסרים נפשם על לימוד התורה כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בכבוד , "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" , אנו שוכחים להושיט להם יד ולסייע להם. לנו יש רכב , להם יש אופניים , לנו יש אמבטיות וג'קוזי מי יודע אם להם יש מים חמים בדוש , כל זמן שלא נלמד לכבד את האחר , לא נזכה ליהנות מנוכחותו של המלך , ברגע שנשכיל להושיט יד ולקיים חכמי ישראל באהבת חינם , נזכה לשפע ברכה והצלחה ונהיה שמורים מכל צרה וצוקה , שבת שלום. 

        ...

        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים