התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        הרב יכול לכתוב לי זריז את כל הלכות תשעה באב?

        מספר סידורי: 134742
        שאלה:
        שלום הרב , רציתי לומר שהאתר החדש מהמם !!! 
        אני מקווה שזו לא חוצפה , הרב יכול לסכם לי זריז
        את כל ההלכות של ט' באב. אני פשוט רוצה להדפיס
        וללמד את כל בני המשפחה ולא הצלחתי למצוא סיכום
        ברור         


        תשובה:
        בשמחה אחי.
        תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון , בשבת לא נוהגים שום
        מנהג אבלות. אוכלים ושותים כמו בכל שבת, ואפילו כסעודת שלמה בשעתו. 

        השבת היא שבת מיוחדת , ולוח הזמנים משתנה.
        מקדימים את תפילת מנחה , סועדים סעודה מפסקת בערך בשעה 18:00 
        מותר לאכול עד השקיעה (19:39) אחר השקיעה לא אוכלים ולא שותים עד צה"כ
        בצאת הכוכבים (20:09) מחליפים מבגדי השבת לבגדי חול ומחליפים לנעלי בד.
        לפני שאדם חולץ את נעליו ראוי שיאמר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול" (סימן תקנ"ג) 
        ערבית מתפללים רק חצי שעה אחרי השקיעה (20:10) צאת השבת 20:20

        זה נכון שצריך להסיר את הפרוכת בבית הכנסת?
        כן. יש שנוהגים להסיר את הפרוכת מעל ארון הקודש , על שם הכתוב: 
        "עשה ה' אשר זמם ביצע אמרתו" ומובא במדרש: "בזע פורפרין דיליה" 
        כביכול "קרע את בגדי מלכותו" ולכן יש שנהגו להסיר את הפרוכת בביה"כ.

        איך עושים הבדלה? 
        בתפילת ערבית אומרים "אתה חוננתנו" ולא מבדילים על הכוס. 
        אין לברך על הבשמים משום שיש בזה תענוג ואסור לשמוח בט' באב.
        לא אומרים את כל פסוקי השמחה בהבדלה , רק בורא מאורי האש.
        כי ברכת הנר היא הודאה על בריאת האש שנתגלה לאדם במוצאי שבת
        מי שלא ברך על הנר בתחילת הלילה יכול לברך כל הלילה. 
        ויכוון הש"צ להוציא את כל הקהל, על הנר יש לברך לפני קריאה "איכה". 
        בתפילת ערבית לא אומרים "ויהי נועם" מתחילים ישר מ-"ואתה קדוש".

        איך אשה צריכה לעשות הבדלה?
        ויש אומרים שטוב שנשים יתפללו ערבית במוצאי שבת זה כדי שיבדילו
        ב"אתה חוננתנו", ומי שאינה מתפללת תאמר "ברוך המבדיל בין קודש
        לחול" ואז תוכל לעשות מלאכות (מ"ב תקנו, ב).


        מה הדין של חולה הוא חייב גם לצום?
        אמרו חז"ל כל האוכל ושותה בתשעה באב לא יזכה לראות בשמחת
        ירושלים, וכל המתאבל על ירושלים זוכה וראו בשמחתה שנאמר: "שישו
        את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה".
        לכן אם זה רק מיחוש , צריך להשתדל מאוד לצום ולא לפספס את הזכות
        אם הוא ממש ממש חולה (שוכב במיטה כמו סמרטוט) הוא פטור מהצום
        וחייב לעשות הבדלה על הכוס לפני שאוכל. (אסור לאכול לפני הבדלה)
         
        מה דין מעוברת או מניקה?
        מעוברות ומיניקות חייבות להתענות בתשעה באב. אבל בצום-נדחה
        דינן קל יותר, ואם הן חלשות במקצת או שיש להן מיחוש מסוים,
        אף שאינן חולות – פטורות מצום שנדחה (באו"ה תקנט, ט, ד"ה 'ואינו', כה"ח עה).
        יולדת עד 7 ימים - אסור לה להתענות. 
        יולדת מ-7 ימים עד 30 יום - פטורה מלהתענות אבל מותר לה לצום.
        מפלת אחר 40 יום להיריונה דינה כיולדת וכל 30 יום אחר הפלה אינה חייבת להתענות
        כל חולה שאין בו סכנה פטור מלהתענות, שבמקום חולי לא גזרו חכמים.

        איך חולה שמותר לו לאכול יעשה הבדלה?
        מבדילים כרגיל על כוס יין (בלי הפסוקים, רק בורא פרי הגפן)
        ספרדים מבדילים על יין או מיץ ענבים, אשכנזים לא שותים יין
        בתשעה באב (אפילו דחוי) ומבדילים על מיץ תפוזים ומברך שהכל.
        על הנר מבדילים כרגיל ומברכים בורא מאורי האש. ורשאי 
        החולה להוציא בהבדלה את כל בני ביתו ידי חובתם.

        מותר לשכב על מיטה? לשבת על כיסא?
        בתשעה באב אינו חייב בכפיית המיטה , אבל צריך למעט בכבודו
        ובהנאותיו ולצער עצמו (אם היה רגיל לשכב על 2 כריות ישכב על כרית 1)
        אין לשבת על כסא גבוה , אלא יושבים כאבלים על הריצפה. 

        המותר והאסור בתשעה באב.
        א. אסור לאדם לרחוץ את עצמו רחיצה של תענוג להסיר לכלוך מותר
        ב. אסור להשתמש במגבונים לחים לצורך תענוג , לנקות לכלוך מותר
        ג. אסור לסוך את הגוף בשמן לשם תענוג , לצורך רפואה והגנה מותר
        ד. אסור לנעול נעליים של עור , נעל שנראית כנעל עור מותר ללבוש
        ה. אין לקיים יחסי אישות בתשעה באב (דין האשה בט' באב כדין נדה)
        ו. אסור לשבת על כסא גבוה , מותר לשבת על כסא נמוך מאוד כאבל
        ז. אסור ללמוד תורה עד חצות היום, יש שהקלו לאדם לקרוא תהילים
        ח. יש האוסרים לעשן בט' באב ויש המקילים ומתירים לעשן בצינעא
        ט. אסור לעבוד בתשעה באב , לבעל מכולת מותר למכור (לצורך החולים)
        י. כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה ברכה מאותה מלאכה (חזו"ע שכא)
        יא. אין לומר שלום לחברו , אבל אם אמר לו חברו שלום ישיב בלשון רפה.
        יב. אין לומר בוקר טוב , אם אמר לו חברו בוקר טוב ישיב בלשון רפה. 
        יג. אסור לישון על המיטה כרגיל, מותר לעשות שינוי ולישון קצת בצער.
        יד. אסור לשטוף פנים , מותר להסיר לפלוף שבעין משום שאין זה תענוג.
         

        האם צריכים לברך את ברכת שעשה לי כל צרכי?
        נחלקו הפוסקים אם צריך לברך ברכה זו או לא. רוב הפוסקים סבורים שיש 
        לאומרה היות ונתקנה לשבח את ה' על מנהגו של עולם ללכת עם מנעלים, 
        יש שפסקו שאין לברכה משום שביום זה כולם אסורים בנעילת הסנדל. 

        איך צריכים ליטול ידיים ומה עושים כהנים?
        נוטלים ידיים עד פרקי האצבעות , הכהנים נוטלים עד הזרוע היות
        והנטילה של הכהנים אינה לשם תענוג והנאה אלא לצורך המצווה.

        האם מניחים תפילין בשחרית?
        מניחים תפילין רק בתפילת המנחה , וראוי שיניח אדם תפילין בביתו
        יאמר ברכות התורה וק"ש ויורידם וילך לבית הכנסת ובמנחה יניח.

        מתי צריכים לומר עננו?
        היחיד אומר עננו בשומע תפילה לפני החתימה כמובא בסידורים
        והשליח ציבור אומר עננו ברכה בפני עצמה בחזרה בין גואל לרופא. 
        הספרדים אומרים עננו בכל התפילות (שו"ע תקס"ה ס"ג) 
        האשכנזים אומרים רק במנחה, חלק מבני עדות תימן אומרים גם בערבית 

        מתי אומרים נחם?
        את נוסח נחם אומרים בברכת בונה ירושלים, אם כבר חתם יאמר אותה
        ב-"עבודה" (רצה) במקום שבו בד"כ אומרים יעלה ויבוא. לפני שאומר
        ואתה ברחמיך הרבים.. ובדיעבד אם אמר אותה בברכת שומע תפילה
        יצא ידי חובה. אם שכח לאומרה , רשאי לאומרה באלוהי נצור. 
        הספרדים אומרים נחם בכל התפילות (שו"ע תקנ"ז) 
        האשכנזים אומרים נחם רק במנחה.

        מותר ללכת לבית קברות בתשעה באב?
        יש נוהגים לאחר אמירת הקינות (ביום) ללכת לבית החיים, וכתבו בשם
        רבנו האריז"ל שאין ללכת לבית הקברות אלא לצורך הלווית המת דווקא
        בתנאי שמתוקן האדם בעוון הקרי. אבל מעיקר הדין מותר ללכת לשם.
        ואם הולך לבית החיים ילך יחידי ולא ילכו בכנופייא.

        במוצאי תשעה באב , י' באב צריך להמשיך לנהוג אבלות?
        בצום דחוי , מנהגי האבלות אינם נמשכים במוצאי הצום, ומותר אחר צאה"כ
        להסתפר, לכבס ולרחוץ בחמים. אמנם לדעת רבים יש להימנע בערב מאכילת
        בשר ושתיית יין, שהואיל והיו באותו היום בצום אין ראוי שמיד אחריו ישמחו
        בבשר ויין (רמ"א תקנח, א, מ"ב ד-ה; הרב אליהו הל' חגים כט, ט). ויש מקילים לאכול בשר
        ולשתות יין מיד אחר צאת הצום (ר"ח ויטאל, פר"ח, תורת המועדים יא, ח).

        איך עושים הבדלה במוצאי הצום?
        בסיום הצום לפני שאוכלים ושותים חייבים לעשות הבדלה. בהבדלה הזאת
        מברכים רק שתי ברכות, בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול. אין צורך
        לברך על הבשמים (כי אין נשמה יתרה) ואין לברך על הנר כי כבר ברכנו במוצ"ש.

        אילו אסונות קרו בתשעה באב?
        1) נחרבו שני בתי מקדש,החורבן החל בז' באב ונגמר בי' באב ונקבעה תענית ליום העיקרי ט' באב
        2) נגזר על דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים
        3) חרש טורנוסרופוס את ההיכל שבבית המקדש. 
        4) נחרבה העיר ביתר. 
        5) גירוש ספרד. 
        6) י"א שהיטלר עלה לשלטון בדיוק ביום זה. 

           
          
        ...
        שבת חזון-תשעה באב-תשעה באב,חזון,שבת חזון,תענית,צום תשעה באב
        ...
        תשעה באב-תשעה באב,חזון,שבת חזון
        ...
        הרצאות נבחרות לתשעה באב-הרצאות לתשעה באב , הרצאות נבחרות לתשעה באב , הרב רביד נגר תשעה באב , הרב זמיר כהן תשעה באב , הרב יוסף בן פורת תשעה באב , הרב פנגר תשעה באב , הרב ברוך רוזנבלום תשעה באב , הרבנית ימימה מזרחי תשעה באב , הרבנית ורד סיאני תשעה באב , הרצאות לט באב
        ...
        מומלץ להדפיס וללמד את בני הבית - זכות הלימוד תעמוד לכלל ישראל.
        שבת שלום אחי. השתדלתי לסכם לך כמה שאני יכול. 
         
                 חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         חברים יקרים לאור המצב, כל השיעורים שמתקיימים, הם שיעורים אינטרנטיים. השיעורים יתקיימו בימי ראשון, שלישי וחמישי.
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות שלחו הודעת צרף למספרים הבאים: בנים - 052-6002339 | בנות - 054-2366227 ובע"ה תקבלו מסרון יומי מחזק מהרב רביד.
        • מקדשים שם שמים
         כל ערב בשעה 20:00 בערב מפעילים את הרמקול ומשמיעים במרפסות מעמד קידוש שם שמים.
        • שיחה עם הרב
         חברים יקרים לאור המצב, בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קהל של הרב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
        • משרד הבריאות
         חברים יקרים, הקפידו להישמע להוראות משרד הבריאות, הימנעו מהתקהלות, הקפידו לשמור מרחק ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה ברחמים בקרוב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים