התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        לצערי הרב בגלל מצוקה רגעית חיללתי שבת והדלקתי סיגריה

        מספר סידורי: 138475
        שאלה:
        שלום לרב, שאלתי קצת קשה, בשולחן השבת בעלי פגע בי מילולית ופיזית ליד משפחתו,
        הוריו, הגיסים וכו', הרגשתי מצוקה נפשית והשפלה גדולה ולכן ברחתי והדלקתי סיגריה
        בשבת!!! לציין אני בעלת תשובה מעל 10 שנים, זה היה משבר גדול עבורי להגיע עד לידי
        חילול שבת שכזה. איך אני יכולה לכפר על מעשה זה והאם יש בכלל כפרה? תודה רבה


        תשובה:
        שלום וברכה.
        הצטערתי לשמוע שבעלך פגע בך ליד כולם , זו באמת לא סיטואציה פשוטה כלל וכלל
        מצד שני הצטערתי לא פחות לשמוע שנאלצת לחלל שבת בגלל זה , אני לא דן אותך ח"ו
        ואני מבין שהיית במצב נפשי לא פשוט ואני מניח שנכנסה בך רוח שטות , כעת , היות ואין
        אפשרות להחזיר את הגלגל לאחור , הייתי מציע שתקבלי על עצמך להתחזק קצת יותר
        בשמירת שבת ובע"ה זו תהא תשובת המשקל , על פגיעה בכבוד השבת תקבלי על עצמך
        לפאר יותר את השבת , לענג יותר את השבת , להקפיד יותר על הלכות שבת ויהי רצון
        מלפני אבינו שבשמים שזכות השבת השקולה כנגד כל המצוות תגן בעדך ובעד משפחתך
        ותזכי לשלום בית ולבשורות טובות. לקינוח אצרף לך סיפור מרגש מהבעל שם טוב הקדוש
        שמוכיח שצל הקב"ה מה שהכי חשוב זו מסירות נפש ותשובה מעומק הלב , לא סיגופים.

        פעם שמעתי מחכם גדול ששבת מסוגלת לכפר אפילו על חטאים חמורים ביותר הקשורים
        בגילוי עריות שהתיקון עליהם אינו פשוט כלל וכלל , ורמז לדבר ניתן למצוא בראשי תיבות
        ושמרו בני ישראל את השבת (ר"ת ביאה) אם שמירת שבת כהלכה מסוגלת לכפר על חטא
        חמור כמו ביאה אסורה , אין לי ספק קל שבקלים ששמירת שבת כהלכה במחשבה דיבור
        ומעשה תהיה מסוגלת לכפר לך על אותו רגע של חולשה שבו עשית את מה שעשית רח"ל.

        להלן סיפור מרתק מהבעל שם טוב הקדוש - איך לתקן חילול שבת?
        פעם היה צדיק גדול שקראו לו ר' מיכל , הוא היה צדיק נסתר שהסתיר את מעשיו מבני אדם
        הוא היה יודע לראות על המצח של האנשים את החטאים שהיו עושים , בתחילה הוא ישב 
        במקום שנקרא: בברוסילאוו, ואח"כ הוא התגדל והתגלה מעט מעט, עד שפעם אחת קרה
        שבעיר הנ"ל איש אחד חילל שבת בשוגג, הוא הגיע לעיר בשבת עם העגלה והסוסים שלו,
        ואחר זה בא לפני הרב ר' מיכל לבקש ממנו שיתן לו תיקון על חטאו הגדול חילול שבת החמור.
        וסידר לו הרב תשובה חמורה מאוד, כפי שכתוב ברוקח ושאר ספרים להתענות סכום רב
        ולגלגל עצמו בשלג, ולישב במים קרים בימות הגשמים, תחת הקרח כדי צליית ביצה קלה.
        וכאשר התחיל האיש הנ"ל לנהוג עצמו בסדר הנ"ל, הבין בעצמו שלא יוכל לקיים כראוי בשום
        אופן מרוב תשות כוחו. ונזדמן הדבר שהבעש"ט בא לעיר חאדירקלאוו הסמוך לעיר הנ"ל,
        ותיכף נסע האיש הנ"ל על שבת להבעש"ט, ושאל מאתו תיקון על חילול שבת. אז השיב לו
        הבעש"ט: "תיקח כמות של ליטר נרות ותדליקם בביהכ"נ על שבת קודש, וזה תיקון שלך".

        ויהי בשמוע האיש דברי הבעש"ט זי"ע נשאר עומד כמתעתע, בחושבו מה יועיל לו נדבה מועטת
        כזו, לחילול שבת החמורה מאוד. והבין הבעש"ט זי"ע כי האיש משתומם ומחריש. ושאל אותו
        הבעש"ט: "מה לך זאת?" וסיפר לו האיש כל המאורע ואיך שסידר לו הרב ר' מיכל תיקון חמור
        מאוד שא"א לסובלו. ענה אותו הבעש"ט עוד הפעם: 'אל תירא כלל, רק תעשה כאשר ציויתיך,
        ולך קח א' ליטרא נרות ותתן לביהכ"נ להדליקם בשבת, וזה תהיה תשובתך ותיקונך'. 

        והלך לו האיש שמח וטוב לב. ותיכף בבואו לביתו לקח א' פינט נרות ונשא אותם בשמחה רבה
        לביהכ"נ, ליתן אותם לשמש ביהכ"נ. ויהי בבואו לביהכ"נ, ולא ראה אז את השמש, כי הלך לו,
        לקח את הנרות ותלה אותם על יתד אחד והלך לו לדרכו. ואירע הדבר שקפץ כלב אחד ואכל
        את הנרות [עבור חולשת הדעת דהרב ר' מיכל הנ"ל]. ויהי כאשר ראה האיש הנ"ל דבר זה, כי
        מתנתו נמסרה לכלב, נוסף לו יגון על יגונו, ושבר על שברו, ותיכף קם ונסע עוד הפעם להבעש"ט
        זי"ע, וסיפר לו כל המאורע, ואיך שהכלב אכל את תיקונו. ענה הבעש"ט ואמר לו: 'תיקח עוד
        הפעם א' ליטרא נרות כבראשונה ותתן אותם לביהמ"ד, ולא יאכל אותם עוד הכלב. ולרב
        מיכל אמור שגזרתי עליו שיבוא אלי בשבת הבאה לעיר חוואסטוב. וקיים האיש הנ"ל כאשר
        נצטווה מפי הבעש"ט זי"ע, והרב ר' מיכל קיים גזירת הרב הבעש"ט, וביום עש"ק אסר מרכבתו
        ליסע לעיר חוואסטוב. ונתגלגל הדבר בסיבת העגלה  שחשכה לו בדרך סמוך לעיר הנ"ל.

        והלך ברגליו עד שבא להבעש"ט באישון לילה. ובעת בואו על פתח הבית אחז הבעש"ט את
        הכוס על ידו לקדש. וכאשר ראה הבעש"ט אותו נתן  לו שלום ואמר לו בזה הלשון:  'נו,,, מיכולה,
        מעתה תדע היאך ליתן תיקון חמור למחלל שבת,  וכי אפשר אנוש כזה, שלא טעם טעם חטא
        מימיו, ולכן אינו יודע מכאב ושבירת הלב בקרב  איש הישראלי, כשנכשל ח"ו בעבירה, ואיך
        יכול אתה ליתן תיקוני תשובות? להוי ידוע לך  שבשבירת הלב שהיה להאיש הלזה מהחילול
        שבת שאירע לו כבר נתקן ונמחק החטא לגמרי.  אתה לא טעמת טעם חטא ולא טעמת שבירת
        הלב'. ואח"כ עשה הבעש"ט קידוש. זי"ע ועכי"א.  נלמד מזה, שעיקר התשובה היא שבירת הלב
        והחרטה ולא הסיגופים והייסורים".

        שאלות ותשובות דומות.
        1) התרחקתי מהשם ורע לי התחלתי לחשש שבתות לצערי
        2) האם מותר לנו לארח זוג חילוני בשבת כדי לקרב אותם ?
        3) לצערי הרב בעברי עברתי על חטא חמור מאוד ואני רוצה לתקן
        4) אני באה מבית חילוני וממש קשה  לי  לא לראות טלוויזיה בשבת
        5) אמא שלי מדליקה טלוויזיה ואור בשבת ואני לומדת בבית ספר חרדי
        6) לקחתי חופש מהדת - אני נקרעת אני מתייסרת אבל קשה לי הבגדים
        7) איך אפשר לתקן בשובבים טעויות חמורות שנעשו בעבר? (ממש חמורות)
        8) לחברה שלי יש קעקוע והיא חוששת שאם היא תסיר אותו תישאר לה צלקת
        9) זוגיות - מה עושים כשהגבר רוצה להתחזק והבחורה רוצה להישאר מסורתית

        לסיכום: אני באופן אישי חושב שאם תצטערי מעומק הלב על העבירה שעשית ולא תשובי
        לעשותה , ותקבלי על עצמך להתחזק יותר בשמירת שבת ובעונג שבת , זה יהיה מעולה
        בנוגע לבעלך , אני חושב שכדאי שתדברו בארבע עיניים ולא תשאירו את המצב ככה.

            
        .        תגיות:
        חילול שבת סיפור מהבעל שם טוב איך מתקנים חילול שבת תיקון לחילול שבת שמירת שבת משבר גדול שולחן שבת לכפר על חטא הרב יחיאל מיכל
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • הפייסבוק הרישמי של הרב רביד נגר ואורלנוער

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים