התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        תחיית המתים? גלגול נשמות? קצת קשה לי להאמין בזה!

        מספר סידורי: 139152
        שאלה:
        שלום כבוד הרב רציתי לשאול כשאני קוראת את 13 עיקרי התורה
        קצת קשה לי לומר שאני מאמינה באמונה שלמה שהמתים עתידים
        להחיות כי אני לא מאמינה בזה בוודאי לא באמונה שלמה אני יכולה
        לוותר על זה בקריאה?


        תשובה:
        אחותי היקרה, היות והשאלה שלך היא שאלה חשובה מאוד, עניתי
        בהרחבה, אם אין לך כח לקרוא את כל התשובה את לא חייבת, אבל
        תבטיחי לי שתצפי לפחות בשלושת הסרטונים הראשונים המצורפים
        תחיית המתים, גלגול נשמות של טייס וגלגול נשמות מצמרר נוסף
        אני מבטיח לך שאחרי שתצפי בהם, לא תרצי לפספס את התגובה.

        להלן תגובתי בהרחבה: יש הרבה דברים שקשה לנו להאמין להם ,
        קשה מאוד להאמין שאכן התרחשו כל ניסי יציאת מצרים. אולם ,
        ברוך ה' היום יש ראיות ברורות לכך שהתרחשו כל הניסים והדבר
        אף מתועד בפפירוסים. הכל רשום שם , מילה במילה !

        נביא כמה דוגמאות, במוזיאון בעיר ליידן (בהולנד) נמצא פפירוס
        בן 17 עמודים ממצרים העתיקה , שנכתב בכתב חרטומים ע"י
        מצרי בשם איפוור המתאר בפרוטרוט את ההשלכות של המכות
        שפקדו את מצרים בדיוק כפי שמתואר בתורה. פרופסור עמנואל
        וילקובסקי היה הראשון שפרסם את הדמיון שבין התיאורים של
        הפפירוס לתיאור שבתורה. "דם בכל מקום" , "הנהר הוא דם"
        "כל החיות ליבם בוכה" , "הבקר גונח" , "הדבר והחולי שוכנים
        בכל הארץ" , "שערים עמודים וקירות נשרפים באש" , "התבואה
        נכחדה מכל צד" , "הבקר נעזב ואין מי שיאסוף אותו" , "כל מה
        שהיה נראה עד אתמול , נעלם. השדה נשאר ריק כמו לאחר
        הקציר של פשתן. לא נמצא פירות ולא ירקות... רעב". "הארץ
        בלי אור" , "הייתה צעקה גדולה במצרים, מעורבת בקינה",
        "הכל נהרס, בתי האדם נהפכו כהרף עין". "הגדול והקטן 
        אומרים, אני חושב שאני הולך למות" (מקביל לבכורות וכו')

        במוזיאון של פטרסבורג נמצא פפירוס נוסף שנכתב ע"י מצרי
        העונה לשם: "נפר-רהו" שבו מתוארות מכות מצרים, בלשון זו
        "כל הדגים שבנהר מתו" , "כל השדה נהרס" , "החקלאות נהרסה"
        "חיות רעות באו מן המדבר" , "כבתה השמש" , "היה מוות המוני"
        "ילדים הרגו את ההורים שלהם" (דומה ל-מכה מצרים בבכוריהם)

        מי שלמד תנ"ך יודע בידיעה ברורה ש-"משה אמת ותורתו אמת"
        מי שלא מאמין בתחיית המתים כדאי שיקרא קצת תנ"ך ויעיין במה
        שמובא בספר יחזקאל פרק לז' פסוקים א'-יד') 

        חזון העצמות היבשות.
        "היתה עלי יד ה' ויוציאני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה
        עצמות. והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה
        והנה יבשות מאד... ואמרת אליהם: העצמות היבשות שמעו דבר ה',
        כה אמר ה' לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי
        בכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח
        וחייתם וידעתם כי אני ה'... והנה רעש ותקרבו עצמות עצם אל עצמו,
        וראיתי והנה עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה
        ורוח אין בהם... ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול
        מאוד מאד... העצמות האלה כל בית ישראל המה הנה אמרים יבשו
        עצמותינו ואבדה תקוותנו נגזרנו לנו. לכן הינבא ואמרת אליהם כה
        אמר אדני ה' הנה אני פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם
        עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני ה' בפתחי את
        קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם
        והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני ה', דברתי ועשיתי נאום ה'.


        ה' רוצה שיהיה ברור לכל יהודי , שאם הוא מבטיח הוא מקיים
        "וידעתם כי אני ה' דברתי ועשיתי" (מי שלא מאמין בתחיית המתים
        שיחקור ויראה שכבר קרה כדבר הזה בימי יחזקאל וכן יהיה בגאולה)

        הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מאליהו , מסביר שתחיית המתים היא
        דבר ברור ופשוט וניתן לראות ראיה לדבר מזרע המושלך באדמה חסר
        כל , הזרע מרקיב ולאחר זמן צומח גוף הצמח מן האדמה , בדיוק כך
        מעצם הלו"ז המושלכת באדמה (ניסכוי) עתיד לצמוח אדם שלם לע"ל
        אנשים פשוט לא חושבים על זה ולא רואים בזה נס כי הם הורגלו בזה
        אבל מי שיחשוב רגע ויתבונן , בכל יום אנו עדים לתחיית המתים ממש
        בצומח ובתבואה , הזרע מרקיב לגמריי ופתאום עולה מן האדמה גבעול

        וחייב אדם להאמין שעם היות עיקר השכר לנפש בלבד , עוד יש שכר
        אחר גשמי בעולם הזה לימות המשיח וזה בתחיית המתים, שיחיו אז
        הצדיקים המורים, אם כדי לפרסם ניסי ה' ואמונתו בעולם ואם כדי 
        שישיגו קצת תענוג גשמי אז כימים שנצטערו או יותר, כפי מה שתגזור
        חכמת ה' או כדי שיקנו שלמות יותר מאשר קנו בתחילה, כאשר לא 
        יכלו להשיג בחייהם, המדרגה שהייתה ראויה אליהם לפי יושר לבם
        מפני המעיקים מחוץ ועול הגלות. זהו דעת הרמב"ם ז"ל וגדולי 
        החכמים האחרונים שנמשכו אחר דעתו ז"ל. והדעת הזה כשיעויין בו
        היטב נמצאהו ראוי ומחוייב מצד השכל ומסכים אל מה שנמצא בתורה

        הכופר בתחיית המתים כופר בתורה.
        מי שלא מאמין בתחיית המתים , לא מאמין בתורה , שהרי כתוב
        בפירוש בתורה בספר דברים: "ראו עתה כי אני אני הוא ואין א-לוהים
        עמדי, אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל" (דברים לב',לט')
        גם בנ"ך מובא. "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל" , "יחיו מתיך נבלתי
        יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל", 
        עוד מובא בדניאל: "ורבים מישני אדם עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה
        לחרפון לדראון עולם.." (דניאל יב',י') עוד כתוב ואתה לך לקץ ותנוח
        ותעמוד לגורלך לקץ הימין". (דניאל יב',יג') 

        ברכה מעומק הלב.
        אני מברך אותך שתזכי לנצל את הזמן שלך בצורה חכמה ונבונה
        ותלמדי עוד ועוד עד שתזכי להבין שזכית להיות מהעם הנבחר
        עם ישראל , עם הנצח ועל כל הצער שאנחנו עוברים מדי יום
        עתיד הקב"ה לשלם שכרנו מושלם , כל זמן שנחזיק חזק באמונה
        ונאמין שהבורא מנהיג את העולם , והוא יחיד , ואין לו גוף , הוא
        ראשון והוא אחרון , ורק אליו ראוי להתפלל , וכל דברי הנביאים
        שלנו אמת , והתורה שאנחנו לומדים היום היא התורה שנמסרה
        למשה רבנו בהר סיני , ואף אחד לא יחליף אותה לעולם , ויודע
        ה' את כל מחשבותינו ("היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם")
        ועתיד הקב"ה לגמול טוב לכל מי ששומר תורה ומצוות ועתיד
        הקב"ה להעניש את כל מי שעובר על התורה וכל יהודי מאמין
        באמונה שלימה בביאת המשיח אף על פי שיתמהמה על כל זה
        אנחנו מחכים לו בכל יום שיבוא , ואנחנו גם מאמינים באמונה
        שלימה בתחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו.

        שאלות ותשובות דומות.
        1) תוכיחו לי שיש אלוהים ואולי זה יעזור לי לא להתאבד
        2) אני צריכה תשובות לשאלות של אנשים שחשובים לי.
        3) מי אמר שאברהם אבינו לא המציא את סיפורי התנך?
        4) רבנים - מי אמר שהרבנים צודקים? עברו הרבה שנים !
        5) אני רוצה להאמין אבל הוכיחו לי שהדת היא שקר
        6) הכרתי את האתר הזה בטעות והתרחב לי הלב
        7) אני מבית חילוני ובזכותכם החלטתי לחזור בתשובה
        8) פעם הייתי באורות והיום לצערי איבדתי כל האורות
        9) יש איזה בחור שמתווכח איתי כל הזמן ומשגע אותי
        10) איזה הרצאה באתר מתאימה לבחור חילוני בן 16+

        לסיכום: אחותי היקרה , ככל שתחכימי יותר ותלמדי יותר תביני, 
        שהאמונה בתחיית המתים היא דבר בסיסי ביהדות. עד כדי כך
        שבמשנה במסכת סנהדרין (פרק י' משנה א') מובא בזו הלשון:
        "אלו שאין להם חלק לעולם הבא - האומר אין תחיית המתים". 
        וכבר כתב הרמב"ם: "תחיית המתים היא יסוד מיסודות תורת 
        משה רבנו. אין דת ואין קשר עם האומה היהודית למי שאינו 
        מאמין בכל, אלא שהיא לצדיקים" וכך פסק במשנה תורה וכתב:
        "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נכרתים ואובדים ונידונים
        על גודל רשעם וחטאתם לעולמי עולמים - המינים, והאפיקורסים
        והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים (הלכות תשובה ג',ו')

        נ.ב - הסיבה שרבים מבני הנוער לא מאמינים בתחיית המתים
        היא אך ורק מחוסר ידע ולימוד. כל מי שעסוק כל היום בפייסבוק
        ובסרטים, לא ממש מצליח לשמור על שפיות רוחנית ואמונה. אך
        מי שמנצל את הזמן שלו ללימוד ולא טובע במבול של התאוות
        של העולם הזה, ודאי וודאי שמאמין שה' אמת ותורתו אמת 
        וברור לו מעבר לכל ספק שכל עיקרי האמונה אמת הם.

        אם תצפי בקטעים הבאים מתחילה ועד סוף אני מבטיח לך
        שתחזרי בתשובה שלימה ותביני שיש דין ויש דיין והכל אמת
        צירפתי לך סרטונים על גלגול נשמות ("סוג של תחיית המתים")
        מי שרואה את הסרטונים לא יכול שלא להאמין , פשוט לא יכול.

           
          
          
          
          
        ...        תגיות:
        תחיית המתיםגלגול נשמותאמונה שלימהפפירוסהוכחות
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים