התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        למה האישה באה לעולם? ממש ביזיון !!!

        מספר סידורי: 146907
        שאלה:
        לרב רביד היקר.. מקווה שלא תצחק מהשאלה שלי אבל אני
        חושבת עליה כבר חודשים רבים וזה מעציב אותי, אני כל הזמן
        חושבת למה אישה באה לעולם? להביא ילדים? לנקות? לבשל?
        להשתעבד לבעל? ואז למות !!! ממש ביזיון !!! היא בעצם לא שווה
        כלום!!! אני רוצה להיות גבר, הכי שווה שיש... הרב יכול לנסות
        לומר לי למה אישה באה לעולם למרות שניראה לי שאין תשובה
        נורמלית לזה!!


        תשובה:
        אחותי היקרה.
        קודם כל לבוא ולומר על בריה מברייתו של הקב"ה שאינה שווה
        כלום יש בזה שמץ כפירה ח"ו , לכן קודם כל חשוב שנלמד לדבר
        בצורה מכובדת. אפשר להתבטא בצורה ראויה יותר שהרי מי 
        שברא את האשה הוא הקב"ה אז.. קצת כבוד.

        אין דבר חשוב יותר מהאשה בעולם הזה.
        חז"ל לימדו אותנו שכל השפע שיש לאם בא בזכות האשה
        האשה נקראת עקרת בית ואמרו חכמים אל תקרא עקרת
        בית אלא "עיקרו של בית" שהאשה היא עיקר הבית, לא 
        בגלל שהיא על תקן: "עובדת זרה" אלא בגלל שבזכותה
        קיימת היהדות , שהרי אלמלא היא , איך יוכל הבעל ללמוד
        תורה? לא לחינם אמר רבי חלבו: "לעולם יהא אדם זהיר
        בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם
        אלא בשביל אשתו, שנאמר: "ולאברהם הטיב בעבורה"
        זו הסיבה שאמר להם רבא לבני מחוזא אוקירו לנשייכו
        (רש"י: כבדו את נשותיכם) כי היכי דתתעתרו (כדי שתתעשרו)
        (בבא מציעא נט.) 

        וכבר ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו
        ואוהבה כגופו ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו
        ולא יטיל עליה אימה יתירה, ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא
        יהיה עצב ולא רוגז. (יבמות סב: , סנהדרין עו:) 
        עוד אמרו: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".

        אז למה היא סובלת כ"כ בעולם הזה?
        אחותי היקרה , הדברים עמוקים , כדי להשיב לך על שאלה זו
        עלי ללמד אותך את כל השתלשלות האירועים מבריאת אדם
        וחוה ועד ימנו אנו , אשתדל לספק לך מענה קצר והולם ע"י 
        משל ואולי אז יהיה לך יותר קל להבין את הדברים.

        בכוונה משתמש במשל קיצוני ואין בו כדי לערוך השוואה
        אבל המסר שיועבר ממנו ברור. אחות יקרה, מה היית עונה
        לאסיר שיושב בכלא במאסר שנים רבות ואומר לעצמו
        בשביל מה אני כאן? לעמוד כל יום למסדר? לנקות כל יום
        את החצר? להשתעבד לסוהרים? אני לא שווה כלום !!! אני
        רוצה להיות חופשי. הרי ברור שאף אחד לא היה מקבל את
        הטענה שלו , כיון שאדם שעבר עבירה צריך לשאת בהשלכות
        של המעשים שלו.

        כל אחד ואחד מאיתנו נושא בהשלכות של מעשיו
        אם נתבונן בספר בראשית ונלמד אותו לעומק נגלה שגם
        הנחש וגם האשה וגם האדם , כולם נענשו בגלל מעשיהם

        אולם , כיון ששאלת על האשה , אתייחס לחטאה של האשה
        אבל אם תרצי להעמיק תוכלי לעיין שם ולראות שגם הנחש 
        נענש: "על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך" שהרי לנחש
        היו רגליים, וירדו מלאכי השרת וקצצו ידיו ורגליו והיה קולו
        הולך מסוף העולם ועד סופו" (בראשית רבה פרשה כ',ה')

        וגם האדם נענש, "בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל 
        האדמה כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב".
        בתחילה היה האדם בגן עדן, ולא היה צריך לדאוג למזון
        שהרי הכל היה לו, ברגע שגורש מגן עדן נאלץ לעבוד קשה
        כדי להשיג מזון. (חרישה,זריעה,ניכוש,קציר,דיש,זרייה
        טחינה,לישה,אפיה) כל אחד קבל את העונש שלו בהתאם

        גם האשה קבלה עונש, "אל האשה אמר, הרבה ארבה
        עיצבונך והריונך, בעצב תלדי בנים, ואל אשך תשוקתך
        והוא ימשוך בך" אחד מהעונשים שקבלה האשה הוא
        ההיריון הארוך והמייגע שהיא צריכה לעבור. 

        החטא והתיקון.
        חוה החטיאה את אדה"ר וקלקלה בשלושה מישורים
        כנגד זה נצטוותה האשה בשלוש מצוות עיקריות
        הפרשת חלה , הדלקת הנר , ושמירת דם נידות.

        כנגד מה שקלקלה חלתו של עולם - תפריש חלה
        כנגד מה שכבתה נרו של עולם - תדליק את הנר
        כנגד זה ששפכה דמו של אדה"ר - תיזהר בנדה

        שרה מתקנת את חוה בשלושה מישורים.
        חלה - "כל ימים שהייתה שרה קיימת היתה ברכה בעיסה"
        הנר - "והיה הנר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת באהלה"
        נדה - "חדל להיות לשרה אורח כנשים" (עמק המלך ש"א פמ"ב) 
        רמז - ותאמר האשה הנחש השיאני וגו' סופי תיבות שרה.
        ראיתי בשם רבי צבי אלימלך מדינוב (אגרא דכלה בראשית)

        כשם שתיקנו אמותינו הקדושות את חטאה של חוה
        כך תיקנו האבות הקדושים את חטאו של אדה"ר שחטא
        בעבודה זרה , גילוי עריות , ושפיכות דמים , להלן ההסבר

        אברהם - מתקן כפירה וע"ז ושובר את כל הפסלים של אביו
        יצחק - מתקן חטא שפיכות דמים ולכן מתנסה בעקידה 
        יעקב - מתקן גילוי עריות ולכן טיפת הזרע הראשונה בגיל 84
        והדברים עמוקים ואם תרצי לקרוא בהרחבה כנסי לכאן.

        לסיכום: לכל אחד מאיתנו יש תפקיד שקשור להשלכות מעשיו
        הקב"ה מלמד אותנו כלל חשוב , לכל מעשה יש השלכות, מכאן
        ילמד כל אדם מוסר גדול גם כלפי העוה"ב שלו , כשם שעל כל
        מעשה שעשו אדם וחוה אנו משלמים בעולם הזה, על כל מעשה
        שנעשה בעולם הזה נזכה לקבל את שכרנו ו\או את עונשנו 
        בעולם הבא. ועד שנזכה להגיע לעולם הבא שהוא תכלית כל
        העידונים שיכולים להימצא ובו נזכה להתענג על ה' וליהנות 
        מזיו שכינתו כפי שמובא בספר מסילת ישרים לרמח"ל הקדוש.
        עלינו למסור נפש ולעשות נחת רוח לאבינו שבשמים שזיכה
        אותנו לבוא לזה העולם בגלגול של אדם ולא בגלגול של חי
        צומח או דומם. והיא זכות גדולה לכל אחד ואחד מאיתנו.

        יש הרבה דברים שהמוח שלנו לא ממש מסוגל להבין
        "לא כל מוחא סביל דא" , עם 500 גרם מוח לא נצליח הרי
        להבין את העולם כולו. מה שאנחנו כן יכולים להבין זה שה'
        יתברך חכם יותר מאיתנו ומבין טוב יותר מאיתנו מה הכי
        טוב עבורנו ואם כך רצתה ההשגחה העליונה שיהיה אז
        כך יהיה וכל מה שה' עושה לטובה הוא עושה והתפקיד
        שלנו זה להתבטל ולקבל באהבה , בין אם זה מתאים לנו
        או לא. אנחנו סומכים על ה' יתברך שבעתיד נזכה להבין
        שהכל היה לטובתנו, לטובת העולם ולשמח את ה' יתברך.

        נ.ב - אשה שזכתה לבעל הגון וירא שמים שעובד ולומד
        תורה , אזי היא מבינה כמה גדולה מעלתה שבזכותה
        יהודי יושב ומשמח את ה' בעולם. וכי יש עוצמה גדולה
        מזו? וודאי שלא. וככל שתלמד האשה כמה גדולה מעלת
        לימוד התורה, תבין כמה גדולה מעלתה לשמש תלמיד
        חכם. שאין מדרגה גבוהה יותר מזו , וכבר למדנו שהיה
        אדם הראשון יושב בגן עדן ומלאכי השרת היו צולים לו
        בשר ומסננים לו יין. (ואם תאמר איך אכל בשר והרי היה
        אסור, אלא שהיה זה בשר שירד מן השמים ולא בשר בע"ח ולומדים
        זאת ממעשה שהיה עם רבי שמעון בן חלפתא שהלך בדרך ופגש
        באריות שהיו נוהמים כנגדו מיד אמר: "הכפירים שואגים לטרף ולבקש
        מאל אכלם" ומיד ירדו משמיים שני שוקי בהמה אחד אכלו האריות ואחד
        השאירו. הביא ר"ש את השוק שנותרה לבית המדרש ושאל אם היא
        טמאה או טהורה, ענו לו: "אין דבר טמא יורד מן השמים".


        אבל אשה שלא זכתה לבן תורה וכל היום היא עסוקה
        בלבשל ולנקות ולהרות לבטלן , זה כבר באמת צער
        גדול. לכן כל אשה תשא תפילה בדיוק כפי שעשתה
        לאה אשת יעקב שהייתה צריכה להתחתן עם עשיו
        הרשע ובכתה מעומק לבה עד שזכתה ליעקב הצדיק.
        תגיות:
        אשהתפקיד האשהמהות האשהכבוד האשהלהביא ילדים
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים