התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        סוד השמות והאותיות - טיפים לבחירת שם לילד מפי רביד נגר

        מספר סידורי: 55461
        שאלה:
        אשמח לקבל טיפים בנושא שם האדם ומשמעות האותיות.
        אני מאוד אוהבת לעיין באתר וב"ה זכיתי לפרי בטן ואני בהריון
        מאחר וזהו הריון ראשון לא יכלתי להתאפק ובאחת הבדיקות
        ביקשתי כי יאמרו לי את מינו של העובר. נוכחתי לדעת כי אני
        נושאת ברחמי בת. הייתי שמחה לקבל רשימת שמות לילדה
        בעלות משמעות וקדושה. הייתי מעדיפה שם קצת מודרני אך
        שיהיה שם טוב ומבורך. אשמח אם הרב ייעץ לנו מחכמתו.
        תודה על הכל ובשורות טובות.


        תשובה:

        אחותי היקרה, בראש ובראשונה מזל טוב, בנוגע לשמות, שם
        הילד\ה אמור לבוא בנבואה קטנה לך או לבעלך, לדעתי כדאי
        שתחכו קצת ובע"ה בקרוב ה' יתברך יתן לך חכמה לדעת איזה
        שם לבחור לילדה, שבע"ה תיוולד בריאה ושלימה. אני כן יכול
        לתת לך טיפים חשובים, שאני בטוח שיועילו לכל מי שיקרא
        אותם. (הטיפים לוקטו משיחות ששמעתי מפי גדולי ישראל וכן לאחר
        התייעצויות רבות עם הרב. ומהניסיון שלנו תוך כדי עיסוק במקרים רבים)


        הקדמה חשובה: כל השמות שההורים בוחרים לילד עשויים
        להיות שמות טובים כל זמן שלא מדובר בשם של רשע או
        מרשעת , בתגובה זו החלטנו לפרוט בפניכם דברים חשובים
        שנאמרו מפיהם של גדולי ישראל שיועילו לכם לקבל החלטות
        נבונות בטרם תבחרו שם לילד מצד שני אם ההורים מאוד
        אוהבים שם מסויים , גם אם ע"פ העצות אינו שם מומלץ ,
        כל זמן שלא מדובר בשם של רשע , מעיקר הדין אין איסור
        להשתמש באיזה שם שההורים ירצו כל זמן שמדובר בשם
        בעל משמעות חיובית ושני ההורים ממש מסכימים עליו.

        שם האדם - טיפים מעולים מרביד נגר לבחירת שם לילד
        תגובה מעודכנת ומורחבת בנושא שם האדם - איך בוחרים שם 
        א. אות ה' בסוף השם היא אות מעולה לפיריון (שפע,פיריון,ברכה)
        ב. לא לתת לילדה שם של בן (אלא אם כן הוא שם שמתאים לשניהם)
        ג. חשוב שהשם יכלול יותר משלוש אותיות (כדי לא לקצר בשפע)
        ד. כדאי לבדוק שהשם הפרטי ושם המשפחה מתאימים 
        ה. לא מומלץ לקרוא לילד\ה בשני שמות לאבותינו היה שם אחד
        ו. לא לקרוא לילד על שם אדם שנפטר בגיל צעיר.
        ז. שם טוב הוא שם ששני ההורים מסכימים עליו ושלמים איתו.  
        ח. שם תנכ"י בעל משמעות חיובית (שם בעל אזכור מקראי הכי טוב)
        ט. לכתחילה לא לקרוא בשם שמסתיים באות ת (אבל אין איסור)

        מי שכבר קראו לו בשם שמסתיים באות ת (רק אם יש בעיה של
        פיריון לבת או משהו אז ראוי להתייעץ עם רב שמבין בנושא השמות)
        ויש מי
        שסובר לא לסיים את השם באותיות "ן" סופית (מושך קצת דינים)
        ולא באות "מ" סופית כי "ם" היא אות סגורה, אבל יש מי שלא
        מקפיד בזה משום שאם השם מתאים וההורים מסכימים עליו ,
        יש לבטוח בה' ולא לחשוש משום דבר. (בעיקר בשמות של
        צדיקים: "שמעון" , "נחמן" , "נתן" וכיוצב')


        חשוב מאוד לא לתת לילד שם לועזי.
        מובא במדרש תהילים שבזכות שלא שינו את שמם זכו אבותינו
        לצאת ממצרים. מי שנותן לבן שלו שם לועזי עובר על איסור תורה
        כמו שכתב הרמב"ם פרק יא' מהלכות עבודה זרה, זה מקרא מלא
        "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" (ויקרא כ',כו') ומשם למדנו 
        בספרי דאין רשאים להידמות להם בשום אופן, וכל שהוא עושה 
        לדמות להם עובר על מה שנאמר בתורה שאסור להידמות להם
        וכ"ש שאסור להידמות להם בשמם.

        למה יהודים מתביישים בשמות האבות?
        כל האומות גאים בשמות האבות והאמהות שלהם, הנביאים 
        ואנשי הרוח שלהם, תראו איך הערבים מרבים להשתמש בהם
        אחמד , מחמד , מחמוד , הכל שם זה שורש ח.מ.ד בדומה 
        למוחמד נביאם. כי מחזיקים זאת להם לכבוד ולתפארת. ואנו
        שאנו מקדמוני העולם ומקדמוני האומות , בושים בשם אבותינו
        ומשנים לשמות מוזרים ואף מחפשים שמות של גויים רחמנא,
        בזה אנו מראים שאנו מחשיבים את הגויים יותר מהיהודים ח"ו

        בסידור בית עובד כתב שיש ליזהר מאוד בקריאת שם לתינוק
        שלא לקרוא לו בשום שם משמות שרגילים בהם אומות העולם
        כי השם פועל והוא פוגם פגם גדול כנודע, כאותן שקורין לבניהם
        בשמותם בכדי להידמות לנכרים, והוא גבר לא יצלח ביוצאי 
        חלציו וענוש יענש בשמים וכו'. (כך ראיתי שכתב גם בספר "ויקרא שמו") 

        כל המשנה ידו על התחתונה.
        השם של האדם משפיע על מהותו , וכבר גילה בעל 
        הבני יששכר (רבי צבי אלימלך מדינוב זצוק"ל) הו"ד במעינה
        של תורה (שמות א',טו') שמלך מצרים רצה ע"י שינוי שמם
        לשנות את מהותם (כששינו את שמם של יוכבד ומרים לשפרה ופועה)
        כדי שתיכנס בהם אכזריות ויוכלו לרצוח ולהשליכם לנילוס
        שינוי שם עברי לשם לועזי גורם הפך המזל ומזיק לילד מאד.
        אלא אם כן נעשה הדבר בעל כורחם ובשל איומי הגלות ר"ל
        כמו שלאביו של הרמב"ם קראו מימון,  וכמו שמו של ר' חיים
        ויטל, או אדל, או בלה (שבצרפתית פירושו יפה) או בוריס
        שפירושו ברוך או אלברט שבלעז פירושו "אלברט" וכיוצב'
        לכן טוב לשאול לפני שבוחרים שם , יש שמות שאפשר ויש
        שמות שראוי להימנע. והכי חשוב לא להיכנס לחרדות כיון
        שאין איסור בדבר , וכן ראיתי שכתב הרה"ג משה פיינשטיין
        זצוק"ל רבן של כל בני הגולה, בשו"ת אגרות משה (או"ח
        ח"ד סימן ס"ו) שנשאל מאחד ששם אמו היה שם לעז ורצה
        לקרוא לבתו ע"ש אמו? וענה שאע"פ שהוא דבר מגונה אינו
        איסור. (כלומר שם לעז הוא דבר לא מומלץ , אך אינו אסור)

        מדרגות השם.
        לכתחילה עדיף לא לקרוא לילד\ה בשמות של עצים או
        פרחים
        , אין איסור אבל יש מי שסובר שזה פחות טוב משום
        שילד הוא מדבר ואין טעם לזמן לו נשמה של צומח (נשמה נמוכה יותר)
        לכן שושי, שושנה, אורן, אורנית, אלון, אלונה, דקל, דקלה -
        למרות שמדובר בשמות ייחסית טובים, חכמי הסוד מגלים לנו
        שלכתחילה עדיף לא לכנות בשם של צומח ויש מי שאינו מקפיד
        בזה וסובר שאין לחשוש. וכבר ביררתי עם כמה גדולים שאמרו
        שאין לחשוש. (לגבי שמות של בע"ח לכתחילה מעיקר הדין אפשר איל ,
        איילה, צבי , צביה , גדי , אריה ודומים להם)


        האם לכתחילה כדאי או לא כדאי לתת לילד שני שמות?
        לדעת הגאון מוילנא: "שני שמות יכולים להועיל מאוד בתנאי שקוראים לו בשניהם"
        לדעת הפלא יועץ: "שני שמות הם סגולה לאריכות ימים , בתנאי שקוראים לו בשניהם"
        לדעת החזון איש: "אם לא משתמשים בשניהם, לכתחילה עדיף להשתמש בשם אחד"
        לדעת מרן קנייבסקי: "אין לקרוא בשם אחד כשהשם השני טפל לו ואינו בשימוש כלל"
        לדעת הרב מוצפי: "חיסור אחד משמותיו של אדם או אות משמו עלול לגרום נזק"
        לדעת הרב מזוז: "בשעת הדחק כשיש חשש שלום בית אפשר לתת שני שמות"
        לקריאת תגובות מורחבות יותר בנושא כנסו: "שני שמות" , "השם ליאו"


        לכתחילה ודיעבד - סיומת "לי" או שם שמתחיל ב-"לי".
        בדיעבד , אין בעיה עם צירוף "לי" בשם , אבל לכתחילה שמות
        שמתחילים או מסתיימים באותיות: "לי" הם שמות לא מומלצים ,
        משום ששימוש בצירוף "לי" מעיד על צימצום השפע לאדם פרטי.
        לעניו"ד הדבר עלול להשפיע על האדם הנושא את השם ולגרום
        לו להיות מעט "אגואיסט" או "גאוותן" , או חלילה אדם שקשור
        מדי להוריו וקשה לו להינתק מהם , שהרי בשמו ייעדו אותו רק
        להם - יהלי , אורלי , שירלי , אושרי. לכן זה לא מומלץ. לעיתים
        זה עלול לגרום לבעיות נפשיות. (במקרים קיצוניים כפי שנוכחנו בעבר) 

        דוגמאות:
        השם יהלי = יה-לי = האל הזה רק שלי.   (שם נפוץ מאוד אך לא מומלץ בשימוש כלל)
        השם אורלי = אור-לי = האור הזה רק שלי.   (שם נפוץ , בדיעבד אפשר להשתמש בו)
        השם שירלי = שיר-לי = השיר הזה רק שלי.  (שם נפוץ , בדיעבד אפשר להשתמש בו)
        השם ליאל =לי-אל = האל הזה רק שלי     (שם נפוץ , בדיעבד אפשר להשתמש בו)
        השם ליאור = לי-אור = האור הזה רק שלי    (שם נפוץ , בדיעבד אפשר להשתמש בו)
        השם ליטל = לי-טל = הטל הזה רק שלי      (שם נפוץ , בדיעבד אפשר להשתמש בו)
        השם ליפז = לי-פז = הפז הזה רק שלי       (שם נפוץ , בדיעבד אפשר להשתמש בו)


        שמעתי בשם ת"ח גדול שהרבה אנשים ניגשו לגר"ח קנייבסקי
        עם השם "ליאור" ועשה להם שינוי השם לאלתר. אולם, שמעתי
        שיש ת"ח גדולים שאינם נוהגים כן ובפרט כשמנהגנו לא לשנות
        שם עריסה ולא לעקור שם עיקרי , אלא להוסיף שם. וכך אנו
        נוהגים בקהילתנו.

        אסור לשנות שמות , או לעקור שמות.
        אדם שנולד עם שם מסויים , בשם זה חבוי סוד התיקון שלו ,
        עקירת השם עלולה להוביל לעקירת צינורות השפע ועל כגון זה
        נאמר: "כל המשנה ידו על התחתונה" וכן כתב בספר סגולות
        ישראל שאין לעקור שם עיקר אלא להוסיף שם חדש על שמו
        הישן. גם ההוספה כמובן תהיה אך ורק בעצת חכם ובקיא.
        לעומת זאת , אם מדובר בשם של רשע (שאינו שם) או בכינוי
        שלילי (שמות שהם המצאות של הדור החדש) שמעתי באוזניי מגדולי
        ישראל שאפשר לעקור את השם ולתת שם חדש. אבל גם
        כשעוקרים שם רצוי ליתן שם חדש עם אותיות דומות לאותיות
        השם הקודם, לכן בשמות כגון: דין, דינה וכיוצב' שיש בהם דין
        (כך שמעתי בפירוש מפיהם של מקובלים גדולים ויודעי דבר)  ,אפשר
        לשנות לדניאל. (שגם בו יש דין אך הוא ממותק ברחמים: "אל")  אגב ,
        תוספת "אל" לבת לא מומלצת בכלל (אלא בעצת חכם ובקיא שיודע
        לכוון שם הילד ע"פ שם ההורים וע"פ החודשים , רק חכם ובקיא יודע והיות
        ואין בנו חכם ובקיא ברמה כזאת , לכן לכתחילה ראוי להימנע מלהשתמש
        בסיומת: "אל" לבנות (בת-אל, עדיאל, רונאל, שיראל, וכו'.. בדיעבד אם 
        כבר נקראו כך, יעשו שאלת חכם. לבנים אין בעיה עם תוספת אל: רפאל, 
        מיכאל, גבריאל, אוריאל, חננאל, אריאל , דניאל, עדיאל, רפאל וכו'.) 


        יש לנו עוד הרבה טיפים שנוכל לתת לכם אבל כדי לבחור שם
        כדאי שתלמדו קצת על משמעות האותיות, כדי להבין את
        הנושא יותר לעומק צפו בקטעים הבאים שעוסקים בנושא:
        "סוד האותיות-מפי רביד נגר"  , "ניתוח שמות ואותיות - שם האדם" .

        סוד האותיות על קצה המזלג 
        א- מנהיגות, ב-ברכה, ג-גמילות חסדים, ד-תקשורת,
        ה-שפע ופיריון, ו-רוחניות ורגישות ז- מיסטיקה ותזוזה ,
        ח-חן אך מועדות לנפילות , ט-טוב לב, י-ביקורתיות ורוחניות
        כ- חיקוי אחרם, ל-אהבה ללימודים, מ-פרפקציוניזם,
        נ-הישרדות, ס-שמירה ומפורסמות ע- יצריות רבה,
        פ-חיצוניות,יופי, צ-צדיק, ק-קדושה וחיקוי, ר-חכמה וכעס
        ש- רוחניות וכח בפה, ת-יכולת נתינה עצומה.

        שיקול נוסף שכדאי לקחת בחשבון.
        ש,ע,ט,נ,ז - ג,צ - אותיות טובות שנוטות למלכות (יש בהן קצת דין) בעלות 3 תגין
        ב,ד,ק - ח,י,ה - אותיות ניטרליות (אין בהם דין ואין בהם גבורה) בעלות תג אחד
        מ,ל,א,כ,ת - ס,ו,פ,ר - אותיות עדינות יותר (אותיות של רחמים) ללא תגין בכלל
        (יש כאלה שטוענים שהחלוקה אחרת (ע"פ הסוד) וכל אחד ישאל את הרב שלו)


        כמו כן ביהדות ידוע שיש 3 אותיות עוצמתיות
        א- מורכבת מ-3 אותיות , י + ו + י = 26 גימט' של שם ה' , אות רוחנית גבוהה מאוד
        מ- מורכבת מ-2 אותיות , כ + ו = 26 גימט' של שם ה' , אות רוחנית גבוהה מאוד
        ש- אות הנושאת בתוכה שלושה ערוצי תקשורת רוחניים, מצויה בתפילין


        טיפ: רצוי לא לכלול בשם אחד את שלוש האותיות הנ"ל במידה ומדובר בילד פשוט
        ללא כלים רוחניים וסביבה רוחנית, משום שילד שנקרא בשם גבוה ואינו מממש את
        הפוטנציאל הטמון בו עשוי להיכנס לתסכול או להיפראקטיביות מיותרת.
        לכן שם כמו "שמואל" הוא שם עוצמתי מאוד, לא מתאים לכל ילד.
        (יש מי שלא מקפיד)

        שמות הנושאים בתוכם את שם ה'  (י-ה-ו-ה)
        שמות כמו יהודה , הודיה - הם שמות נפלאים אבל עוצמתיים
        מאוד, ילדים שנושאים את השמות הנ"ל ללא כלים רוחניים, או
        סביבה רוחנית תואמת שעשויה לאפשר להם למצות את
        הפוטנציאל הטמון בהם ולהביא לידי מימוש את העוצמות
        הרוחניות שלהם, עשויים לעיתים לבוא לידי מופנמות או סגירות
        או מאידך גיסא הכח והאנרגיות עשויים להוביל למצב הופכי
        (קיצוני)  של היפר או עודף מרץ וכיוצב', ראוי להתייעץ עם רב
        בנושא. גם שמות שלא כוללים את כל שם ה' , אלא רק 3
        אותיות עשויים להשפיע מאוד על הנושא אותם בשמו ולהפוך
        את השם לחזק מדי, או עוצמתי מדי מבלי שיתאים לילד.

        כגון: יהונתן - (שם שנוי במחלוקת) יש שיאמרו שעדיף יונתן כי
        בשם יהונתן יש 3 אותיות משם ה' - י-ה-ו (ויש שאינם מקפידים בזה)
        וראוי לחוש לדברי המקפידים (לדעתי) אך יש הסבורים אחרת
        ולכן כל אחד ישאל את רבו בעניין. (רצוי לשאול רב שבקיא בשמות)

        לסיכום: כל מי שרוצה לקרוא שם לבניו, ראוי שיתייעץ וילמד
        את הנושא , כדי שנזכה להמשיך לכנות את צאצאינו בשמות
        קדושים ולא בשמות מודרניים שעשויים להיות לא ממש
        מועילים מבחינה רוחנית, שמות של צדיקים, או שמות תנכיים,
        עשויים להועיל מאוד לילדים, משום שאבותינו ידעו לצרף
        אותיות ברוח הקודש ולכן כל מי שמשתמש בשמות תנכיים
        (בעלי משמעות חיובית) מושך שפע לילדיו ומחבר אותם למסורת
        אבותם תשתדלו לא להשתמש בשמות של רשעים או בשמות
        שמסמלים מרד, נמרוד וכיוצב' ויהיה בסדר בע"ה, אם אתם
        זקוקים לעצות נוספות, אני כאן בשבילכם. (רביד)

        שמות לבנות:  (שם לבת)
        אסתר , אביגייל , אבישג , אביה, אוסנת , אלישבע , בתיה ,
        בת שבע, גילה ,דבורה, דפנה, הדס, הדסה, הודיה ,הִלה
        זהבה , חדווה , חגית , חמדה , חנה , חרות , טובה ,
        טליה , יהודית , יוכבד , יעל , לאה , מיכל , מירב , מזל ,
        מלכה , מוריה , מרים , נחמה , נועה , נעמי , נעמה ,
        סיגל , סמדר , עדה,  עדי , עופרה , פנינה , צופיה ,
        צילה , ציפורה , רבקה , רחל , רחלי ,שרה , שגית ,
        שולה , שירה , שפרה , שמרית , שרה , תחיה , תהִלה
        תקווה. (יש עוד הרבה שמות , אבל אני מאמין שתמצא משהו נחמד כאן.)

        שמות לבנים: (שם לבן)
        אברהם , יצחק , יעקב , משה , אהרון , יוסף , דוד , שלמה ,
        עידו , רועי , אבינועם , מיכאל , גבריאל , אוריאל , עדיאל ,
        רפאל , אליה , אליהו , אלרועי , אלרואי , יונתן , איל , אריה ,
        נדב , אביהוא , פנחס , מנשה , אפרים , ראובן , שמעון ,
        לוי , יהודה , גדי , גלעד , חן , יואב , ירון , יורם , אליצור ,
        אבנר , יותם , גולן , גדעון , בצלאל , בני , צבי , צביקה ,
        אלעד , נתנאל , נתן , מתניה , מאיר , מאור , דניאל , שלום ,
        שלומי , דורון , אשר , אושרי , בנימין , אמיר , אליאור , חסר?

        קישורם נוספים שעשויים להועיל.
        א) שם לתינוק\ת - שם לילד\ה
        ב) שמות לתאומות
        ג) שם לילדה
        ד) שם לילד


        סרטונים לצפייה בנושא שמות - סוד שם האדם
        ...
          
          
        ...


                 תגיות:
        טיפים בחירת שם שם לילד סוד האותיות סוד השמות סוד בחירת שם טיפים אותיות ומזלות היריון לידה שם לתינוק
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים